เตาอบควันในเชิงพาณิชย์ โรงโม่

เตาอบควันในเชิงพาณิชย์ โรงโม่

เตา อบรม ควัน หรือ โรง รม ควัน มี บทบาท สำคัญ ใน การ ผลิต ผลิตภัณฑ์ อาหาร รม ควัน ให้ เสร็จ สิ้น เช่น ไส้กรอก เนื้อรม ควัน ไก่รม ควัน เป็ดรม ปลารม ควัน เป็น ต้น การ ใช้ เทคโนโลยี การ สูบ มี ผล ผล ผล ผล ผล ผล ผล ผล ผล ผล ผล ผล ผล ผล ผล ผล ผล ผล ผล ผล ผล ผล ผล ผล ผล ผล ผล ผล ผล ผล ผล ผล ผล ผล ผล ผล ผล ผล ผล ผล ผล ผล ผล ผล ผล ผล ผล ผล ผล ผล ผล ผล ผล ผล ผล ผล ผล ผล ผล ผล ผล ผล ผล ผล ผล ผล ผล ผล ผล ผล ผล ผล ผล ผล ผล ผล มี eléctrica ..

เรา จัดหา เตาอบควัน บุหรี่ เชิง พาณิชย์ ขนาด ความ จุ ต่าง ๆ ตั้ง แต่ รุ่น 30 - 2000


เตาอบควันคืออะไร

เตา อบรม ควัน หรือ ที่ รู้จัก กัน ใน อีก ชื่อ หนึ่ง ว่า smokehouse เป็น อุปกรณ์ ที่ สร้าง ควัน และ ความ ร้อน ที่ อุณหภูมิ ต่ำ สำหรับ การ ปรุง การ อบ แห้ง การ รม ควัน อาหาร ภาย ใน ห้อง สูบ บุหรี่ ซึ่ง ช่วย เพิ่ม รสชาติ ควัน และ และ และ และ และ และ และ และ และ และ และ และ และ และ และ และ และ และ และ และ และ และ และ สีสันที่ดึงดูดใจต่างๆ

เตาอบควัน ประกอบ ด้วย ห้องเตาอบ เครื่อง กำเนิด ควัน ระบบ ควบคุม และ ระบบ หมุนเวียน อากาศ เป็น หลัก

เตาอบควันเชิงพาณิชย์

ห้อง อบ (ห้อง ทำ งาน) คือ ที่ สำหรับ วาง ผลิตภัณฑ์ อาหาร สำหรับ กระบวน การ รม ควัน ตาม คำ ขอ ผลิตภัณฑ์ อาหาร สามารถ วาง บน รถ เข็น หรือ ขอ เกี่ยว ภาย ใน ห้อง เหนือ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ เหนือ เหนือ เหนือ เหนือ เหนือ เหนือ เหนือ เหนือ เหนือ เหนือ เหนือ เหนือ เหนือ

ด้าน บน ของ ห้อง ด้าน บน มี พัด ลม และ คอยล์ ทองแดง หน้าที่ ของ พัด ลม คือ กระจาย ลม ร้อน และ ควัน ที่ มอเตอร์ ออก ออก อย่าง สม่ำเสมอ ให้ แน่ใจ ว่า ผลิตภัณฑ์ อาหาร ได้ รับ การ รม ควัน สม่ำเสมอ สม่ำเสมอ สม่ำเสมอ สม่ำเสมอ สม่ำเสมอ สม่ำเสมอ สม่ำเสมอ สม่ำเสมอ สม่ำเสมอ สม่ำเสมอ สม่ำเสมอ สม่ำเสมอ สม่ำเสมอ สม่ำเสมอ สม่ำเสมอ สม่ำเสมอ สม่ำเสมอ สม่ำเสมอ สม่ำเสมอ สม่ำเสมอ สม่ำเสมอ สม่ำเสมอ สม่ำเสมอ สม่ำเสมอ สม่ำเสมอ สม่ำเสมอ อย่าง อย่าง อย่าง อย่าง อย่าง อย่าง อย่าง อย่าง อย่าง อย่าง eléctrica

เมื่อ ใช้ ขด ลวด ทองแดง สำหรับ ฟังก์ชัน การ ทำ ให้ แห้ง ไอ น้ำ จะ เข้า สู่ ขด ลวด ทองแดง ผ่าน พอร์ต สำรอง ไอ น้ำ มี คุณสมบัติ คุณสมบัติ การ ความ ร้อน ที่ ดี ถ่ายเท ความ ร้อน ได้ เร็ว และ พื้นที่ สัมผัส สัมผัส สัมผัส สัมผัส สัมผัส สัมผัส สัมผัส สัมผัส สัมผัส สัมผัส สัมผัส สัมผัส สัมผัส สัมผัส สัมผัส สัมผัส สัมผัส สัมผัส สัมผัส

ท่อ ความ ร้อน ไฟฟ้า อยู่ ทั้ง สอง ด้าน ความ เร็ว ใน การ การ ทำ ความ ร้อน เร็ว และ ความ ร้อน สม่ำเสมอ วัด อุณหภูมิ สอง ตัว อัน หนึ่ง สำหรับ วัด ใน เตาอบ และ อีก อัน สำหรับ วัด อุณหภูมิ อุณหภูมิ ของ ของ อุณหภูมิ อุณหภูมิ ของ ลักษณะ ที่ ปรากฏ ช่วย ให้ เรา การ เสื่อม เสื่อม เสื่อม เสื่อม เสื่อม เสื่อม เสื่อม เสื่อม เสื่อม เสื่อม เสื่อม เสื่อม เสื่อม เสื่อม เสื่อม เสื่อม เสื่อม เสื่อม เสื่อม เสื่อม เสื่อม เสื่อม เสื่อม เสื่อม เสื่อม เสื่อม เสื่อม เสื่อม เสื่อม เสื่อม เสื่อม เสื่อม เสื่อม เสื่อม เสื่อม เสื่อม เสื่อม เสื่อม เสื่อม เสื่อม เสื่อม เสื่อม เสื่อม เสื่อม เสื่อม เสื่อม. สภาพของผลิตภัณฑ์

มี ปล่อง อิสระ ทั้ง สอง ด้าน ของ เตา เผา ส่วน บน มี พอร์ต ไอ เสีย และ พอร์ต ไอ เสีย ควัน และ มี พอร์ตพา ไอ น้ำ พิเศษ ที่ ด้าน ข้าง ข้าง.

มีท่อระบายน้ำที่ด้านล่างของเตาเผาเพื่อขจัดหยดน้ำที่เกิดจากการควบแน่นของไอน้ำ และติดตั้งแผ่นกรอง: ป้องกันสารที่เป็นอันตราย เช่น อนุภาคของแข็งขนาดเล็กและน้ำมันดิน ไม่ให้เกาะติดกับพื้นผิวของผลิตภัณฑ์ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

เตาอบควันในเชิงพาณิชย์ โรงโม่

ข้อมูลจำเพาะเตาอบควัน

เรา จัดหา เตาอบ สำหรับ ผู้ สูบ บุหรี่ ที่ มี ความ จุ ตั้ง แต่ 30 ก ก. ถึง 2,000 กก. ต่อรอบ ข้อกำหนดต่อไปนี้มีไว้สำหรับการอ้างง

หมายเลขรุ่นวิธีการทำความร้อนความ จุแรงดันไอน้ำแรงดันน้ำพลังทั้งหมดขนาดรถเข็นขนาดเครื่องน้ำหนักเครื่อง
SOV50Zไอน้ำ50KG / รอบ0.6 Mpa0.2 puntos5.2 kWประมาณ 750*680*880 มม.ประมาณ 1500*1000*1620 มม.300 kilogramos
SOV50Dไฟฟ้า50KG / รอบ14.2 kWประมาณ 750*680*880 มม.ประมาณ 1500*1000*1620 มม.300 kilogramos
SOV100Zไอน้ำ100KG / รอบ0.6 Mpa0.2 puntos6.2 kWประมาณ 950*850*1280 มม.Tamaño 1650*1250*2100 mm500 kilogramos
SOV100Dไฟฟ้า100KG / รอบ24.2 kWประมาณ 950*850*1280 มม.Tamaño 1650*1250*2100 mm500 kilogramos
SOV150Zไอน้ำ150KG / รอบ 0.6 Mpa0.2 puntos6.2 kWTamaño 1000*850*1550 mmประมาณ 1720*1150*2380 มม.600 kilogramos
SOV150Dไฟฟ้า150KG / รอบ24.2 kWTamaño 1000*850*1550 mmประมาณ 1720*1150*2380 มม.600 kilogramos
SOV250Zไอน้ำ250KG / รอบ0.6 Mpa0.2 puntos7.2 kW 1100*960*1960 €.ประมาณ 2000*1350*2800 มม.700 kilogramos
SOV250Dไฟฟ้า250KG / รอบ31.2 kW 1100*960*1960 €.ประมาณ 2000*1350*2800 มม.700 kilogramos
SOV500Zไอน้ำ500KG / รอบ0.6 Mpa0.2 puntos11.2 kW 1100*960*1960 €.Tamaño: 2540*1350*2800 Tamaño: 2540*1350*2800 Tamaño: XNUMX*XNUMX*XNUMX Tamaño: XNUMX*XNUMX*XNUMX1200 kilogramos
SOV500Dไฟฟ้า500KG / รอบ71.2 kW 1100*960*1960 €.Tamaño: 2540*1350*2800 Tamaño: 2540*1350*2800 Tamaño: XNUMX*XNUMX*XNUMX Tamaño: XNUMX*XNUMX*XNUMX1200 kilogramos
SOV1000Zไอน้ำ1,000 กก./รอบ0.6 Mpa0.2 puntos22.5 kW1100*960*1960 €.4840*1690*2800 €.2200 kilogramos
SOV1000Dไฟฟ้า1,000 กก./รอบ142.5 kW1100*960*1960 €.4840*1690*2800 €.2200 kilogramos

คุณสมบัติของเตาอบควันในเชิงพาณิชย์อัตโนตััตโนตัั

  1. มัลติ ฟังก์ชั่น: เตาอบควัน อัตโนมัติ ของ เรา สามารถ ดำเนิน การ ได้ การอบแห้งสูบบุหรี่ร้อน/กลาง/เย็นการทำอาหารแบบแห้งหรืออบไอน้ำย่าง, การ หมัก และ การ อบ (สูง ถึง 110º C เกิน กว่า นั้น ขอ เตา อบ ของ เรา)
  2. เตาอบ สำหรับ สูบ บุหรี่ เชิง พาณิชย์ ของ เรา ทำ จาก สแตนเลส Sus304 เกรด อาหาร 100% รับ ประกัน ความ ปลอด ภัย และ ความ ทนทาน อาหาร อาหาร อาหาร อาหาร อาหาร อาหาร อาหาร อาหาร อาหาร อาหาร อาหาร
  3. โรงโม่ก็ใช้ได้ ระบบทำความเย็นภายนอกเสริมสำหรับการสูบบุหจี
  4. ระบบ plc สำหรับ การ ควบคุม อุณหภูมิ ความ ชื้น และ เวลา อัตโนมัติ
  5. เครื่อง กำเนิด ควัน ที่ ทรง พลัง และ เชื่อถือ ได้ ทำ จาก สแตนเลส พร้อม เครื่อง ผสม อาหาร อัตโนมัติ
  6. สามารถเลือกวิธีการทำความร้อนด้วยไอน้ำและไา
เตาอบรมควันและรถเข็น

Verificado

เตา อบรม ควัน เชิง พาณิชย์ เป็น อุปกรณ์ แปร รูป อาหาร แบบ มัลติ ฟังก์ชั่น ที่ รวม ฟังก์ชั่นการ อบ แห้ง การ รม ควัน ร้อน/กลาง/เย็น การ ทำ อาหาร แบบ แห้ง หรือ อบ ไอ น้ำ การ ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ eléctrica

สำหรับ ผลิตภัณฑ์ อาหาร ต่าง ๆ เทคโนโลยี การ สูบ บุหรี่ นั้น แตกต่าง กัน โดย ทั่ว ทั่ว เตา อบรม ควัน เชิง พาณิชย์ สามารถ ใช้ แปร รูป ไส้กรอก ต่าง ๆ จาก เนื้อ สัตว์ ปลา ผลิตภัณฑ์ เต้า หู้ ไก่ ไก่/เป็ด เป็ด ห่าน ไข่ ไข่ น ก ควัน ควัน ควัน ควัน ควัน ควัน ควัน กระทารม ควัน ควัน ควัน ควัน ควัน ควัน ควัน ควัน ควัน ควัน ควัน ควัน)

เตาอบควันเชิงพาณิชย์
Inventario

■ สอบถาม >>


WhatsApp / WeChat:+ 8618654721858


รับใบเสนอราคา


WeChat

ติดต่อ Yide เครื่องจักร

WhatsApp

ติดต่อ Yide เครื่องจักร
เลื่อนไปด้านบน